Free Airport Security Guide: One ID

Learn how One ID can improve airports operational efficiency as well as improve the travellers customer experience.

Our Offerings

Cash Management
Entrance Security
Safe Storage
Integrated Security
Shared Services

Segments

Retail

Optimize your cash management processes, cut time spent on cash handling, reduce shrinkage and improve security for staff and customers.

Airport

Improve passenger mobility without compromising on security. Automated solutions for fare collection, pre-security, self-boarding and immigration.

Metro

Improve passenger mobility without compromising on security. Automated solutions for fare collection, pre-security, self-boarding and immigration.

Financial Institutions

Protect assets and investments, ensure the secure movement of cash, limit security risks for staff and employees, and maintain the concept of an open bank.

Commercial Office Buildings

Commercial office buildings, high rises, corporate offices, etc.

"We are constantly looking for new technologies in equipment and systems in order to implement the most effective solution"

Paulo Polesi, Walmart's then Vice President of Loss Prevention & Risk Management in Brazil.

Customer Magazine Go to All Editions
Press Release
Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo
Mon, 30 Sep 2019 Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. 18 984 309 stamaktier som tecknades med stöd av teckningsrätter har under september 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.
Susanne Larsson lämnar posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo
Mon, 23 Sep 2019 Susanne Larsson har bestämt sig för att lämna posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo för att ta upp nya utmaningar utanför koncernen.
Gunnebos företrädesemission fulltecknad
Fri, 20 Sep 2019 Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.
Gunnebo offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen
Wed, 28 Aug 2019 Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.
Beslut vid Gunnebos extra bolagsstämma
Mon, 26 Aug 2019 Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.
All Press Releases